Üroloji

Prostat Kanserinde Robotik Cerrahi

  Son yirmi yıl içinde robotik cerrahi prostat kanserinin cerrahi tedavisinde standart tedavi halini almıştır. Günümüzde daVinci Robotik Sistem ile gerçekleştirilen prostat kanseri robotik ameliyatına “Robotik Radikal Prostatektomi“ denilmektedir. Bu cerrahi yöntemde prostat ve arkasındaki vezikula seminalis isimli salgı bezi de birlikte alınmaktadır.   Prostat radikal şekilde çıkartıldıktan sonra, mesane boynu dediğimiz sidik kesesi ağzı […]

Böbrek Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi

Böbrekteki kitlelerde robotik cerrahi ile, böbreğin sağlam dokusu korunarak sadece tümörün çıkartılmasına  Robotik Parsiyel Nefrektomi (ya da Robotik Nefron-Koruyucu Tümör Çıkartılması) denilmektedir. Özellikle 4 cm ya da daha ufak çaptaki böbrek tümörlerinde, günümüzde rutin olarak uygulanan standart tedavi halini almıştır. Burada amaç kanser kontrolünü sağlarken, sadece kanserli tümör dokusunun çıkartılması ve sağlam böreğin korunarak kişide […]

Erkekte Testis (Erbezi) Nedir?

Erkeklerde türümüzün üremesi için gerekli tohum hücrelerini (spermler) üreten ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılayan en temel üreme organıdır. Sağ ve sol olmak üzere iki tane oval şeklinde olan bu organlar testis torbası denilen cilt kesesi içinde bulunur. Erkekteki bu yumurta olarak da adlandırılan testislerin içinde bulunduğu deri torbasına anatomik dilde skrotum adı verilir.  Her bir […]

Böbrek Kanserinde Tümörün Evrelemesi Nedir?

Böbrek kanseri saptanan bir hastada genellikle bu tespit ultrasonografi ile olmaktadır. Böbrekte saptanan kitlenin daha detaylı değerlendirilmesi için dinamik olarak çekilmiş bilgisayarlı tomografi veya MRI oldukça önemli fikir verir. Böbrekteki kitleden iğne biyopsisi ilk aşamada isteyeceğimiz tetkik değildir. Zira yukarıda bahsedilen BT ve MRI ile özellikle kitlenin kontrast madde tutması ve erken fazda bu kontrastın […]

Böbrek Taşı ve Üreter Taşı Belirtileri Kolik Renal Nedir?

Böbrek anatomisinde kanın süzüldüğü ve idrarın ilk şeklinin (biz buna glomerüler filitrat diyoruz) korteks adı verilen koyu kırmızı etli kısmının yanında, idrarın mikrotüplerden geçtikten sonra oluştuğu son halinin biriktiği toplayıcı sistemi vardır. Toplayıcı sistemde kaliks denilen kadeh şeklinde olduğundan bu tabir ile de tanımlanan minör kaliks (küçük kadeh) ve majör kaliks (büyük kadeh) kolları vardır. […]

Prostat Biopsisinde Tespit Edilmiş Prostat Kanserinde Geçen Bir Terim Olarak: Perinöral İnvazyon Ne Anlama Gelir?

Multiparametrik prostat MRI da şüpheli alanların varlığında (PI-RADS-4 ve PI-RADS-5 Skor gibi) ya da yüksek serum total PSA seviyelerine bağlı prostat kanseri şüphesi nedeniyle ilk adımda prostat dokusundan iğne ile doku örneklemesi yani prostat biyopsisi uygulamaktayız. Prostat biopsisinin patolojik incelenmesi sonucunda prostat kanseri tanısı rapor edilebilmektedir.  Biopsi sonrasında prostat adenokarsinomu tespit edilmiş bir vakada, hepsinde […]

Böbrek Kanserinde Belirtiler Nelerdir?

Tıbbi eğitim kitaplarında böbrek kanserinin (böbrek tümörünün) ana üç belirtisi tıp öğrencilere öğretilir İdrarın kanlı gelmesi Belde yan tarafta ağrı Belde yan tarafta dışarıdan eli ile bir kitlenin hissedilmesi Bu klasik belirtilere 3 kardinal belirti denilmektedir. Bu belirtiler böbrek kanseri hastalarının%15’inde rastlanır. Ancak günümüzde böbrek kanseri saptandığında hastada böyle bir belirtiye artık pek rastlanmamaktadır. Son […]

Başa dön