Böbrek Kanserinde Tümörün Evrelemesi Nedir?

Böbrek kanseri saptanan bir hastada genellikle bu tespit ultrasonografi ile olmaktadır. Böbrekte saptanan kitlenin daha detaylı değerlendirilmesi için dinamik olarak çekilmiş bilgisayarlı tomografi veya MRI oldukça önemli fikir verir. Böbrekteki kitleden iğne biyopsisi ilk aşamada isteyeceğimiz tetkik değildir. Zira yukarıda bahsedilen BT ve MRI ile özellikle kitlenin kontrast madde tutması ve erken fazda bu kontrastın aktivitesinin azalıyor olması kitlenin içinde belirgin damar yapısı olduğunu ve bu nedenle de kötü huylu olduğunun önemli bir göstergesidir.

Böbrekte kitle tespit edildikten sonra, dinamik BT ya da dinamik MRI ile sadece kitlenin detaylı değerlendirilmesi değil, vücuda yayılıp yayılmadığı da eş zamanlı değerlendirilebilir.

Kanser şüphesi durumlarında doktor ilk olarak kanserin yayılıp yayılmadığını öğrenmek ve yayıldı ise ne kadar metastaz yaptığını bilmek, yani tümörü evrelendirmek ister. Bu değerlendirmeye Evreleme denir. Evreleme ile kanserli dokunun vücuttaki durumu ve yaygınlığı değerlendirilir ve uluslararası kabul görmüş evrelendirme sınıflamalara göre hastalığın tedavileri planlanır.

Böbrek kanserinde evreleme için bilmemiz gereken ilk parametreler:

      1. Böbrekteki kanser kitlesinin boyutları ne kadardır?
      2. Kanser komşu çevredeki böbrek kapsülü, böbrek çevresi yağ dokusu veya büyük damarlara sirayet etmiş midir?
      3. Kanser akciğer , karaciğer, kemik gibi uzak organlara veya lenf bezlerine yayılmış mıdır?

Bu evrelemede fizik muayenenin yanı sıra, dinamik bilgisayarlı tomografi, MRI ya da FDG PET-CT kullanılmaktadır. Bu değerlendirmelerdeki bulgular ile AJCC sistemi kullanılarak TNM (Tümör, Lenf Nodülü, Metastaz) sınıflaması ile hastalık evrelendirilir.

TNM sınıflamasında T yani tümör boyutu, N yani lenf bezlerinde kitle metastaz olup olmaması, M yani uzak organlarda metastaz var mı, kaç tane var olmasına göre sınıflanır.

EVRE EVRE GRUBU EVRELEMENİN AÇIKLAMASI
I T1, N0, M0 TÜMÖR BOYUTU 7 CM’DEN UFAK LENF YAYILIMI VE UZAK METASTAZ YOK
II T2, N0, M0 TÜMÖR BOYUTU 7 CM’DEN BÜYÜK ANCAK KİTLE BÖBREK KAPSÜLÜ İÇİNDE,  LENF YAYILIMI VE UZAK METASTAZ YOK
III T3, N0, M0

YA DA

T1-T3, N1, M0

TÜMÖR BÖBREK TOPLAR DAMARI VE ANA TOPLAR DAMARINA (VENA CAVA) UZANMIŞ ANCAK BÖBREK ÜSTÜ BEZİNE SİRAYET ETMEMİŞ, GEROTA ZARININ GEÇMEMİŞ. LENF YAYILIMI VE UZAK METASTAZ YOK

BÖBREKTEKİ TÜMÖR ÇEŞİTLİ BOYUTTA OLABİLİR VE GEROTA ZARINI GEÇMEMİŞTİR. ANCAK KOMŞU LENF BEZLERİNDE YAYILMA VAR. UZAK ORGANLARDA METASTAZ YOKTUR

IV T4, HERHANGİ BİR N, M0

YA DA

HERHANGİ T VE N, M1

TÜMÖR BÖBREKÜSTÜ BEZİNE SİRAYET ETMİŞ YA DA GEROTA ZARINI AŞMIŞTIR. HERHANGİ BİR LENF YAYILIMI OLABİLİR OLMAYA BİLİR ANCAK UZAK ORGANLARDA METASTAZ YOKTUR

ODAK TÜMÖR ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA OLABİLİR. BÖBREK FASCİASININ DIŞINA TAŞMIŞ OLABİLİR. KOMŞU LENF BEZLERİNDE METASTAZ OLABİLİR YA DA OLMAYABİLİR. ANCAK UZAK ORGAN (KARACİĞER, AKCİĞER, KEMİK GİBİ) METASTAZI VARDIR.

Böbrek Kanseri’nde sık kullanılan evrelendirme ve sınıflama yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.

Böbrek kanserlerinde erişkinlerde görülen böbrek kanserlerinin en sık tipi Renal Hücreli Karsinom’dur %80’den fazla böbrek kanserinin tipi Renal Hücreli Karsinom’dur. Bu kanser böbrekte kanın süzüldüğü nefronların tüplerinin içini döşeyen hücrelerden kaynaklanır.

Renal Hücreli Karsinom’ların ana alt tipleri:

Berrak hücreli karsinom (%75)

Papiller renal hücreli karsinom (%15)

Kromofob renal hücreli karsinom (%5)

Ayrıca, böbrek kanseri hücrelerinin çoğalma, kaynaklandığı tübül hücresinden yapısal olarak farklılaşma ve bu farklılaşmaya bağlı olarak artan yayılma hızlarına göre de değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu özelliği sınıflayan sisteme Grade Sistemi denilmektedir ve Fuhrman Grade Sistemi ile değerlendirilir. Son dönemde Uluslararası Üroloji Patoloji Derneği’nin tanımladığı Grade sistemi yine dört bölümde kullanılmaktadır.

Grade I ve II daha yavaş gelişirken, Grade III ve IV çok hızlı gelişir ve dikkatli olunmalıdır.

Günümüzde ne Amerika’da ne de Avrupa’da dernek kılavuzları bazında böbrek kanserinin oturmuş bir takip programı yoktur. Hasta, ek hastalıkları, tümör evresi ve grade yani hücre bölünme ölçümüne göre sınıflanır ve bu sınıflamaya göre takip protokolünün planlanması daha uygun olacaktır.

Değerli Ziyaretçimiz,
eKonsey Programı her türlü Üroloji sağlık sorunu olan hastalara
farklı disiplinlerden oluşan hocalarımızın bilgi birikimi ve klinik deneyimlerii, çoklu bakış açısı ve akademik yaklaşımla değerlendirmeyi sağlamaktadır.
eKonsey Sistemi’ne başvurduğunuz takdirde,
yapılmış olan tüm tetkikleriniz değerlendirilecek ve yapılması gereken ek tetkik varsa yönlendirileceksiniz. Ön değerlendirmeniz tamamlandıktan sonra, hastalığınızın durumu ve özelliğine göre konusunda ileri düzeyde uzmanlaşmış hocalarımızdan oluşan tıbbi konsey toplanarak, hastalığınızı ve hastalığınızın durumu ile ilgili en uygun tedaviyi ya da tedavi alternatiflerini size bir rapor (örnek rapor: TIKLAYIN) şeklinde sunacaktır.
Lütfen hastalığınız ile ilgili başvurmak için öncelikle programımıza üye olun ve başvurunuzu gerçekleştirin.
Sağlıklı günler dileriz.

eKonsey Sağlık Platformu
Başa dön