Kemik Metastazlarını Nasıl Tanıyalım ve Tedavi Edelim ?

 İskelet sistemi, kanser hücrelerinin akciğer ve karaciğerden sonra en sık metastaz yaptığı bölgedir. Geçmişte sıklıkla palyatif tedavi yöntemlerinin tercih edildiği ve öncelikle ağrı kontrolünün amaçlandığı iskelet metastazlarının tedavi yaklaşımlarında, son yıllarda kayda değer gelişmeler yaşanmaktadı

 

Takip protokollerinde modern tanısal araçların rutin yer edinmesi sayesinde metastazlar daha erken tespit edilebilmektedir. Ayrıca, yeni kemoterapi ve radyoterapi rejimleri, bisfosfonat ve denosumab gibi hedefe yönelik ajanların kullanımları, iskelet sistemi ile ilgili paraneoplastik hadiselerin de görülme sıklığını azaltmıştır. Bu gelişmelere ek olarak, cerrahi teknik seçenekleri de yıllar içinde zenginleşmiştir. Gerektiği zaman, osteosentez günümüzde daha minimal invaziv yöntemlerle ve düşük morbidite ile uygulanabilmekte veya geniş rezeksiyonlar sonrası başarılı rekonstrüksiyon seçenekleri ile kabul edilir fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Sonuç olarak; patolojik kırık, medulla spinalis basısı, hiperkalsemi gibi iskelet sistemi ile ilişkili hadiselerin sık görüldüğü, çoklu metastazlı olgularda dahi, hayatta kalım süreleri artmıştır. Biz inanıyoruz ki, ortopedik cerrahları metastaz ilişkili senaryolar ile daha sık karşı karşıya getiren bu durumdur. Ortopedik onkolojide halen birincil tümör cerrahisi daha çok alanında eğitimli ya da konuya eğilimli kişiler tarafından uygulanmakta iken, iskelet metastazları ya da patolojik kırıklar daha çok genel ortopedi ve travmatoloji uzmanları tarafından yönetilmektedir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön